آموزش مفهوم زیر و رو سال 1402

سلام بچه ها

یک مفهوم ریاضی داریم فیلم را ببینید و بعد هرچیزی که از ان متوجه شدید را برای ما بیان کنید.

تماشای فیلم