سلام بچه های عزیزم

گلهای زیبا بازی امروز خیلی به شما کمک میکنه هم حافظه شما را تقویت میکنه هم رعایت ترتیب آن باعث کمک در نوشتن املا و تکالیف در دبستان می شود.

بچه ها رعایت قانونش باعث میشه وقتی معلم چند کلمه پشت هم به شما گفت شما جابجا ننویسید و همان گونه که معلم گفته شما هم بنویسید.

امیدوارم حتما حتما این بازی را انجام بدید.