آموزش تقارن همراه با بازی کلاس مهربانی سال 1402

سلام

یکی از مفاهیم ریاضی مفهوم تقارن هست و بچه ها این مفهوم را بازی کردند و یاد گرفتند.

تماشای فیلم