کارگاه سفال پیش 1-2

سلام و درود

یکی از بازی هایی که برای بچه ها مفید است و کمک به تقویت ماهیچه های انگشتان دارد و مهارت نوشتاری کودک را تقویت میکند بازی با گل سفال است بغیر از دست ورزی و کمک به نوشتن در زمینه روحیه کودک هم نقش بسازایی دارد. هنرهای نوآموزان مارا ببینید و لذت ببرید.

تماشای کلیپ