آموزش سودوکو دخترهای پیش 2

سلام و درود

یکی از آموزش هایی که باید در پیش دبستانی بچه ها با آن آشنا بشوند آموزش سودوکو یا جدول شگفت انگیز است.

بچه ها این آموزش کاربردی را با ابزارهای متفاوت انجام دادند و کلی بازی کردند.

تماشای فیلم