سلام وقت بخیر

بچه ها صفحه 5 کتابتون را باز کنید و با توجه به این ویدئو و بازی که قبلا داخل کلاس انجام دادید این صفحه را کامل کنید و برای ما عکس بفرستید.