بازی ریتمیک و شمارش / کلاس صداقت و سال 1402

سلام

بچه های گلم این بازی با وسایلی که در منزل هست درست کنید و انجام بدید و برای ما فیلم بفرستید.

این بازی برای شمارش و هماهنگی چشم و دست مفید هست حتما انجامش بدید.

تماشای فیلم