شعر نوروز1401

سلام و ارادت

با آرزوی سالی پر از موفقیت برای تک تک شما عزیزان

نوآموزان ما همگی با هم شعر نوروز را اجرا کردند و ما از این لذت زیادی بردیم شما هم کار زیبای نوگلان پیش یک را ببثینید که با سن کم چه زیبا اجرا داشتند.

 

پیش دبستانی حوض نقاشی تحت نظارت آموزش و پرورش همراه با متخصصین با انرژی و علاقمند در حوزه کودکان فعالیت میکند و آماده خدمت رسانی به نوآموزان 6-4 سال می باشد. اهداف آموزش در حوض نقاشی مبتنی بر اصول و فناوری های نوین بر پایه هوشمند (به منظور بهرمندی از تکنولوژی و شبکه های اینترنتی و سایت اختصاصی می باشد و آموزش به زمان خاصی محدود نمی باشد.) مهارت محور (کودک پر توان و تکیه بر بازی درمانی) تخصصی (بهرمندی از دانش به روز و روانشناسی کودک و استعداد یابی) می باشد.