سلام و عرض ادب

توانایی های درک شنیداری باید در سال های اولیه رشد ایجاد شود.

مهارت های درک شنیداری شامل :

آگاهی واجی ، تمیز شنیداری ، حافظه ی شنیداری ،توالی شنیداری وترکیب شنیداری است.

آگاهی واجی:

توانایی تشخیص این که واژه هایی که می شنویم از ترکیب صداهای منفرد ساخته شده اند.

 تمایز شنیداری:

توانایی باز شناسی تفاوت بین صداها ی واجی وتشخیص کلمات همانند ومتفاوت .( مثلا شیر و سیر )

حافظه شنیداری :

توانایی ذخیره کردن ویاد آوری مطالبی که فرد می شنود.

توالی شنیداری:

توانایی به خاطر سپاری ترتیب واحدها در یک فهرست متوالی.

ترکیب شنیداری :

توانایی ترکیب عناصر آوایی منفرد یا واج ها به صورت یک کلمه کامل.

درک شنیداری از جمله مفاهیمی هستند در مورد کودکان با نیاز های ویژه ی یادگیری بسیار بکار برده می شوند.

این اصطلاحات به همراه حافظه ، توجه ، تمرکز و … عوامل دخیل در اختلالات ویژه ی یادگیری هستند.

درک به معنی شناخت اطلاعات حسی است ، یا مکانیسمی است که به وسیله ی آن مغز به دوراز تحریک حسی به عمل شناختی و مفهوم سازی می پردازد .

درک شنیدارى یک مهارت آموختنی است به این معنی که آموزش ،رابطه مستقیم با مهارتهای ادراکی کودک دارد.

درک شنیدارى یکی از مراحل رشد زبان است .