استخر شن کلاس مهربانی سال 1402

سلام

بچه ها علاقه زیادی به بازی در استخر شن دارند و  ما با آنها با استخر شن رفتیم و به تقویت انگشتان دست و دست ورزی پرداختیم.

تماشای فیلم