روز سالمند کلاس صداقت سال 1402

سلام و درود

به مناسبت روز سالمند بچه ها با اهمیت وجود پدر و مادربزرگ و احترام به آنها و نیاز ما به وجود آنها آشنا شدند و دختر ها کاردستی مادربزرگ و پسر ها کاردستی پدربزرگ را درست کردند و با هم نمایش اجرا کردند.

تماشای فیلم