فیلم شروع سال تحصیلی 1403-1402

سلام به همه شما عزیزان

هر شروعی زیباست ولی شروع سال تحصیلی با نوآموزان عزیز که اولین تجربه به محیطی غیر از خانه و خانواده را تجربه میکنند وصف نشدنی است.

بچه ها باهم راهی را شروع کردند و کنار هم صف گرفتن شادی کردند و هدیه گرفتند بعد زیر سایه قرآن در مسیر علم ورزی قدم برداشتند.

با ما به تماشا بنشینید.