کارگاه رباتیک/ پیش 1-2

سلام

یه کارگاه خوب برای بچه ها که هم دست ورزی آنها را قوی میکنه و ماهیچه های انگشتان قوی میشه و به نوشتن کمک میکنه هم خلاقیت و حل مسئله را در بچه ها تقویت میکند کارگاه رباتیک هست. بچه ها در این کارگاه وسیله های باحالی می سازند.

تماشای کلیپ