درود

در روز ولادت حضرت زینب(س) و رروز پرستار مربیان عزیز این مناسبت را در غالب ویدیو و داستان و نمایش توضیح دادند و علت نامگزاری این روز را به عنوان روز پرستار بیان کردند.

در ادامه همراه با بچه ها کاردستی به همین مناسبت درست کردند و یک گوشی معاینه درست کردند و بعد از عکس یادگاری با آن بازی کردند.