روز پرستار/کلاس صداقت سال 1402

سلام

به مناسبت روز پرستار بچه ها با هم کاردستی درست کردند و جشن گرفتند و شادی کردند و پذیرایی.

شما هم با ما به تماشا بنشین.