شعر پاییز کلاس صمیمت سال 1402

سلام

شعر پاییز را بچه ها یاد گرفتند شما هم شعر آنها را مطالعه بفرمایید.

2 1024x724