سلام

امروز با آموزش اوریگامی خدمت شما هستیم.

بچه های پیش 2 امروز با اوریگامی یا همان هنر کاغذ و تا آشنا می شوند و اوریگامی سگ را درست میکنند.

عزیزان لطفا خوب به فیلم ارسالی نگاه کنید و بعد از روی آن درست کنید و عکس و فیلم آن را برای ما ارسال بفرمایید و نمونه آنرا بعدا همراه خود به پیش دبستانی بیاورد.