اردوی نمایش عروسکی خانه عروسکها 1401

سلام به خانواده های محترم

به مناسبت هفته جهانی کودک کانون فرهنگی کودک نمایش عروسکی برگزار میکرد و ما نیز برای دیدن این نمایش برنامه ریزی کردیم و نوآموزان عزیز را به این اردو بردیم.

موضوع این نمایش تمیزی و نظم و عدم استفاده از موبایل و… بود.

دانلود کلیپ 

https://hoozenaghashi.com