سلام بچه های عزیز

مربی مهربونتون قوانین خیابان را براتون آموزش دادند به خوبی ببینید و سعی کنید از این به بعد آنها را رعایت کنید.