سلام بچه های عزیز

این نقاشی امروز را سعی کنید به خوبی یاد بگیرید و توی دفتر نقاشی خودتون بکشید و بعد از تعطیلات برای مربیتون بیارید.