میلاد پیامبر ص کلاس صمیمت سال 1402

سلام و درود

برای میلاد پیامبر ص بچه ها دسته جمعی یک هدیه درست کردند و  به مهارت دست ورزی خرده های کاغذ کادو تولد زیبایی هدیه کردند به پیامبر ص .

تماشای فیلم