روز اول مهر سال تحصیلی 1402

سلام و درود

اول مهر دوست داشتنی و به یادماندنی با بچه های خوب حوض نقاشی

روز بسیار خوبی را با هم آغاز کردیم و بعد از شادی و بازی پیکسل های حوض نقاشی را گرفتیم هم مربی های عزیز هم نوآموزای گل.

بعد از سال تحصیلی را با توکل به خدا شروع کردیم و با قرآن و اسپند بدرقه شدیم به سمت کلاس ها.

خیلی حال خوب و روز خوبی بود.

شما هم این لحظات را با ما مشاهده کنید.

تماشای فیلم