اوریگامی گل لاله

بچه های عزیز و دوست داشتنی امروز با یک کار دستی به سراغتون اومدیم

این کاردستی به مناسبت به این روز ها درست شده و اموزش داده شده است.