بازی حافظه کوتاه مدت

بازی امروز را به دقت ببینید و  اگر تونستید انجام بدید  اگر نتونستید انجام بدید بعد از تعطیلات مربی به شما کمک می کنه.