آموزش نجوم/ آموزش کره زمین/ کلاس صداقت / صمیمت/ دوستی سال 1402

سلام

اموزش نجوم و کره زمین

بیاید با هم با کره زمین آشنا بشیم

تماشای فیلم