مهارت دست ورزی خمیر بازی کلاس مهربانی سال 1402

سلام

یکی از بازی هایی که بچه ها خیلی دوست دارند خمیر بازی است هم لذت داره هم مهارت .

مهارت دست ورزی و تقویت انگشتان دست با خمیر بازی و ساخت شکل هلی مختلف .

تماشای فیلم