آشپزی کیک کاکائویی سال 1402

سلام

برای آشپزی امروز که کیک کاکائویی بود همه بچه ها تمام مراحل را خودشون انجام دادند غیر از زمان رفتن سراغ گاز

به ما که خیلی خوش گذشت امیدوارم شما هم لذت ببرید.

تماشای فیلم