سلام بچه ها یه کاردستی زیبا و راحت با وسایل دور ریختنی مربی عزیز تون براتون تهیه کرده ببینید و درست کنید و برای بفرستید.