بازی حافظه کوتاه مدت را به خوبی یاد بگیرید و انجامش بدید. یادتون باشه اگر نتونستید مربی های مهربون شما بعد از تعطیلات در کنار شما هستند.