سلام  بچه ها

این قصه اسراف به خوبی گوش بدید امیدوارم تو زندگی شما موثر باشه.