دهه فجر پیش 1-2

سلام

بچه ها برای دهه فجر کاردستی و نقاشی درست کردند و شعر حفظ کردند و خواندند و ما فیلم آنها را اماده کردیم تا برای شما به نمایش بگذاریم.

تماشای فیلم                 

تماشای فیلم