آموزش دوخت پیش دبستانی/کودکستان حوض نقاشی سال 1402

سلام

امروز با آموزش دوخت اومدیم خدمت تون

بچه ها مهارت دست ورزی داشتند و با کار دوخت طرح درست کردند.

تماشای فیلم