سلام و درود

کودک در سنین زیر دبستان باید مهارت دست ورزی را ویژه کار کنند و قوی شوند این مهارت با وش ها و تکنیک های مختلف انجام میشود.

امروز ما از تکنیک دوخت استفاده کردیم که هم مهارت دست ورزی را تقویت میکند هم  مفاهیم ریاضی را در بر داره.

کار دوخت ماهیچه ها ی دست را قوی میکند، هماهنگی چشم و دست ، تقویت سر انگشتان، مفاهیم ریاضی زیر و رو، چپ و راست، بالا و پایین شمارش و…