دلنوشته های کلاس صمیمت سال 1402

سلام و درود

روز اول مهر بعد از اشنایی با محیط و دوستان و پرسنل بچه ها احساس خود را نسبت به پیش دبستانی در قالب دلنوشته بیان کردند و ما آنرا به تصویر کشیدیم.

تماشای فیلم