دقت و تمرکز

سلام

ویدئو امروز در مورد صفحه 17 کتابتون هست. به دقت نگاه کنید و ان را انجام بدید. اگر نتونستید انجام بدید بعد از تعطیلات مربی به شما کمک می کنه.