سلام بر گلهای باغ امید

میدونم که بازی کردن را دوست دارید برای همین یه بازی دیگه براتون آماده کردیم.

این بازی هماهنگی چشم و دست ، دقت و تمرکز، سرعت عمل را تقویت میکنه.

ببینید و لذت ببرید و برای ما از بازی تون فیلم بفرستید.