بازی با رنگ ها/کلاس صمیمیت /صداقت/مهربانی سال 1402

سلام

بازی امروز با رنگ هاست دسته بندی رنگها و شمارش.

خیلی راحته شما هم انجام بدید و لذت ببرید.

تماشای فیلم