سلام بچه ها

بازم بازی این بازی برای بچه های بزرگتر هست .

این بازی کمک میکنه هماخنگی چشم و دست شما تقویت بشه و سرعت عمل شما بیشتر شود و دقت و تمرکز شما هم افزایش می یابد.

ببینید و بعد از تمرین و لذت بردن از بازی فیلم آنرا برای ما ارسال کنید.