سلام سلام بر شما گلهای زیبا

بچه ها یه بازی ساده که با کمترین چیزی که تو خونه هست میتونید درست کنید و بازی کنید.

حتما این بازی را انجام بدید و فیلمش را برای ما بفرستید.