سلام بچه ها صفحه کتاب تون را باز کنید و اسم تصاویر را بخاطر بسپارید و بعد کتاب تون را ببندید و اسم اون ها را بگید این بازی به تقویت حافظه شما کمک میکند.