آشپزکوچولو/سال 1402

سلام

برای شروع کلاس آشپزی برای بچه پیشبند و کلاه آشپزی تهیه شد و خانواده ها دور هم جمع شدیند . چند نفر از خانواده ها هم کمک کردند در تهیه مواد آش و در حیاط پیش دبستانی آش پختیم و دور هم خوردیم و عکس یادگاری گرفتیم و بچه ها با لباس آشپزی در کنار مادرانشان عکس گرفتند و یک روز بیاد ماندنی را رقم زدند.

تماشی فیلم