آزمایش آهنربا

سلام گاهای توخونه

این آزمایش جالب بازی خوبی هم هست و از این آزمایش می تونیم تو بازی هامون استفاده کنیم و کارهای جدید انجام بدیم . امید وارم کارهای جالبی ازتون ببینیم.