آموزش آفلاین عدد 4 کلاس مهربانی و صداقت سال 1402

سلام

با اعداد آشنا شدیم و تا عدد 3 را به صورت مفهومی یاد گرفتیم

امروز با عدد بعدی اشنا میشویم

ببینید و به خوبی یادبگیرید و فیلم بفرستید تا ما هم لذت ببریم.