آموزش ریاضی/توالی اعداد/کلاس آفلاین سال 1402

سلام

ما در زندگی همیشه با اعداد سرو کار داریم و باید از کودکی آنهارا یاد بگیریم

بچه ها اعداد را باید هم بتوانید پشت سر هم بگویید و هم برعکس

شما هم مثال ما این بازی را انجام بدید و فیلم بفرستید.

تماشای فیلم