مهارت دست ورزی و کاردستی کلاس دوستی پیش2

سلام  و ارادت

بچه های کلاس دوستی با کاردستی های قشنگشون ، مهارت های دست ورزی خود را ارتقا دادند و هنر های قشنگشون را برای ما به تصویر کشیدند .

ببینید و لذت ببرید.

تماشای کلیپ