سلام

وای که چقدر جذاب بود امروز خیلی وقت گرفت چون چند مرحله داشت.

امروز بچه های ما معمار کوچولو بودند، مهندس بودند، بنا بودند، راننده بودند…

خلاصه همه کاری کردند ولی یکم ناشی بودند آخه معماری شون استحکام نداشت هی خراب میشد و دیوار هامون میریخت زمین.

بله مهندسای ما اومدند کوچه و دیوار و… ساختند و لذت بردند و با ماشین هاشون رفتند پیش دبستانی اونم حوض نقاشی.

ماهی های حوض نقاشی کلی مفهوم یاد گرفتند از خاطرات رانندگی باباها و مامانا و … گفتند و خندیدیم بماند بعضی هاش قابل پخش نبود.

بعد از این مرحله خودشون شبیه سازی کردند و کوچه و پس کوچه و بن بست ساختند و اینبار بجای ماشین هاشون با پای پیاده رفتند.

بیشتر توضیح نمیدم که دلتون آب نشده ما این همه لذت بردیم و شما محروم بودید.

دوستتون داریم.