سلام

باز هم یه آموزش دیگه از ریاضی، یکی دیگه از مفاهیم مفهوم اندازه است، این مفهوم فقط در ریاضی کاربردنداره بلکه در زندگی روزمره هم باید مفهوم اندازه را به خوبی درک کرده باشیم و بتوانیم تشخیص بدیم.پیش دبستانی 2 این مفهوم را کار کردند و با بچه ها با آن آشنا شدند.