سلام و درود

یک مهارت مهم بچه ها گفتار است که از سن دو سالگی با آن مواجه هستند و برای تقویت اینمهارت از ابزار های مختلف استفاده می شود.

یکی از این ابزار ها شعر و موسیقی هست که ما سعی میکنیم از شعر های آهنگین استفاده کنیم تا لذت یادگیری را افزایش دهیم و بتوانیم تعدا بیشتری شعر کار کنیم تا گسترش لغات بچه ها افزایش یابد و مهارت کلامی آنها ه خوبی کامل گردد و کمکی باشد برای سال اول دبستان.