سلام و درود

مغز انسان را می‌توان مهم‌ترین عضو بدن دانست. زیرا تمام فعالیت‌هایی که انجام می‌دهیم را مغز فرمان می‌دهد. در سنین کودکی که مغز انسان در حال رشد است، راحت‌تر می‌توان به تقویت و بهبود کارایی آن پرداخت. با تقویت دو نیمکره مغز، کودک در انجام تمام فعالیت‌ها و مهارت‌های خود نیز عملکرد بهتری خواهد داشت.

همانطور که می‌دانید مغز انسان از دو قسمت اساسی و مهم تشکیل شده است. این دو قسمت که نیمکره چپ و راست مغز نام دارند، وظایف مختلفی را بر عهده خود دارند. وظایف نیمکره چپ و راست مغز به صورت خلاصه به شکل زیر است.

نیمکره چپ مغز در واقع سمت راست بدن را کنترل می‌کند. این نیمکره بیشتر بر مباحث منطقی و نظری احاطه دارد. از ویژگی‌های این نیمکره می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • باعث می‌شود تا به مسائل از دید بالاتری نگاه کنید و موقعیت‌ها را بهتر درک کنید.
 • حرکاتی که به عضلات بزرگ ارتباط دارند، مثل عضلات پا را کنترل می‌کنند.
 • به حفظ تعادل کمک می‌کند.
 • بو، طعم و صدا را احساس می‌کند.
 • عملکردهای فکری و منطقی از این نیمکره نشات می‌گیرد.
 • مسئولیت عملکردهای غیرارادی نیز به این نیمکره مربوط است.
 • با تقویت آن، توجه به جزئیات در فرد تقویت می‌شود.
 • ذهن طراحی و خلاقانه نیز در این نیمکره جای دارد.

اگر نیمکره چپ مغز تقویت شود شما در مهارت‌ها و دروس زیر عملکرد بهتری خواهید داشت:

 • مهارت‌های کلامی
 • قدرت تحلیل
 • خواندن
 • نوشتن
 • محاسبات ریاضی
 • رعایت ترتیب و شمارش
 • منطق

وظایف نیمکره راست

نیمکره راست مغز، درست برخلاف نیمکره چپ، وظیفه کنترل سمت چپ بدن را دارد. نیمکره راست بیشتر بر مباحث هنری و تحلیلی احاطه دارد. برخی از ویژگی‌های این نیمکره در زیر آمده است:

 • خلاقیت بیشتری در فرد ایجاد می‌کند.
 • هوش موسیقیایی
 • هنر
 • در تجسم و تصور اجسام به خوبی عمل می‌کند.
 • به کلیات بیشتر دقت دارد.
 • ریتم را به خوبی درک می‌کند.
 • عملکردهای احساسی و منطقی از این نیمکره سرچشمه می‌گیرند.
 • در خیال پردازی هم بسیار موثر می‌کند.

اگر نیمکره راست مغز تقویت شود شما در مهارت‌ها و دروس زیر عملکرد بهتری خواهید داشت:

 • هنر
 • طراحی
 • توجه
 • پردازش اشکال
 • موسیقی
 • تجسم و پردازش اشکال
 • بروز احساسات
 • خلاقیت