سلام و ارادت

برای انجام نقاشی یکی از چیزهایی که باید خوب یاد گرفته باشیم شناخت رنگها و ترکیب کردن و رنگ های جدید بوجود آوردن.

ما در پیش دبستانی به روش های مختلف این آموزش را کار کردیم .

گاهی با بیان داستان، گاهی با رنگ انگشتی و روی دیوار، گاهی با گواش و…

دنیای ترکیب رنگ زیبا و بی انتهاست. شما هم با بچه ها این لذت را تجربه کنید.